Diguem-li pla de salut

trueta El passat mes de juny el govern gironí va presentar el Pla de Salut de la Ciutat. Un mes abans aproximadament ens l’havia fet arribar per tal que poguéssim fer-hi aportacions. Les vam fer, des de la CUP-Crida per Girona rarament desaprofitem qualsevol oportunitat per dir la nostra en la política municipal. Aquesta manera de treballar incansable sovint ens l’ha reconegut el mateix govern. Així doncs, ens vam llegir el document, el vam treballar entre diverses persones i vam respondre amb un document que reconec que era molt crític amb la proposta de pla. Tenint en compte que havíem pagat 18000€ a una empresa externa per la seva elaboració, crec que tocava. I més si tenim en compte que aquesta mateixa empresa fa poc va cobrar la mateixa quantitat per un altre document que ha resultat ser un fracàs, en aquest cas sobre educació (n’hi ha que es veu que són experts en tot) En tot cas, la qualitat del document ja podeu jutjar-la vosaltres mateixes ja que ara el pla és consultable aquí.

Així a nivell general, és lamentable que un document que pretenem anomenar pla no inclogui ni un pla operatiu, ni un pressupost ni mecanismes d’avaluació. Són elements imprescindibles per desenvolupar les accions i assolir els objectius previstos i per tant, quan no es concreten, jo entenc que no hi ha voluntat real de desenvolupar el pla sinó que simplement hi ha l’interès de fer creure que s’està fent feina.

Al mateix temps, tot i que el document diu que s’ha fet una diagnosi qualitativa, aquesta no apareix en lloc i la diagnosi es redueix bàsicament a una recopil·lació de dades quantitatives extretes d’altres documents que pràcticament ni s’analitzen ni s’interpreten. Aquest anàlisi és el que ha de permetre detectar mancances i necessitats i per tant és la clau per definir qualsevol pla d’actuacions. De la diagnosi, també ens van preocupar algunes dades que desconeixíem i a les quals el document no dóna cap importància com les relacionades amb la Renda familiar disponible (RFDB): mentre l’any 2008, Girona se situava 15 punts per sobre de l’índex de Catalunya, el 2013 ho fa molt lleugerament per sobre (0,9). O la diferència de fins a més de 4 anys en l’esperança de vida segons el barri.

El pla d’actuacions és un altre despropòsit. En línies generals podríem dir que compartim les línies estratègiques i els objectius generals però la concreció en objectius específics i accions és absolutament incorrecte: moltes accions són poc concretes i en cap cas operatives i en ocasions fins i tot estant formulades com a objectius. Al mateix temps, objectius i accions aborden temes que superen les competències municipals i moltes superen de llarg les de l’àrea de salut. Per exemple, apareixen accions sobre esport que no consten en el Pla Local de l’Esport aprovat recentment o accions d’habitatge que l’oficina d’habitatge no té ni de casualitat assumides. Quasi podríem dir que estem definint a través d’aquest pla la política d’habitatge que en canvi no es vol concretar amb un pla local d’habitatge. És, com a mínim, surrealista. També ens sorprenen mancances com el fet que no s’abordi el tema de les barreres arquitectòniques enlloc ni en general la relació entre urbanisme i salut o que, tot i dedicar un extens apartat en la diagnosi a la salut ambiental, després no es prevegi cap objectiu ni acció en aquest àmbit.

Entenem que tot aquest recull d’accions és resultat del procés participatiu però també considerem que un Pla Local de Salut requereix anar més enllà. Se suposa que aquest recull s’ha d’interpretar tècnicament i fer una proposta organitzada i coherent a nivell tècnic tenint en compte les competències, la disponibilitat de recursos humans i econòmics i evidentment el compromís polític de tirar-lo endavant. Tot i els 18000€, tota aquesta feina no s’ha fet. Al mateix temps, la clau d’un pla d’actuació és el pla de desenvolupament, és a dir la concreció d’un cronograma (durant quant temps es desenvoluparà aquest pla, quan es farà cadascuna de les accions…), uns responsables de les accions (quina administració, entitat, àrea, tècnic/a és la responsable de tirar-la endavant) i uns indicadors de seguiment per identificar-ne el grau de compliment. Això no existeix i la seva inexistència ens fa pensar que aquest pla és una declaració d’intensions amb molt poca voluntat de que realment es porti a terme.

Segurament compartim bona part de les accions com a mesures necessàries però la forma com estan formulades les invalida totalment. En definitiva, creiem que aquest és un pla absolutament inútil com a eina de treball per definir l’acció de treball del nostre ajuntament en matèria de Salut i ens preocupa especialment per la importància del tema.

La presentació del pla va venir seguida de la creació d’una taula de salut. És sens dubte una bona notícia però no podem esperar que aquest òrgan participatiu sigui el responsable de la concreció d’aquest pla i sense aquesta difícilment se’n podrà fer el seguiment. Una vegada més, polítiques d’aparador a les quals aquest govern ja ens té massa acostumades.

PD: Ah, i per cert, no, no parla del Trueta. Potser perquè la mirada del govern Madrenas amb el tema Trueta poc té a veure amb la salut, o potser perquè essent un pla estrictament municipal han considerat que no hi té cabuda parlar de coordinació entre administracions ni com a mínim esmentar-hi tot allò que tot i no ser competències municipals afecten considerablement els gironins i gironines. O potser tot plegat.


Laia Pèlach  Laia Pèlach Saget


 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s